Kêu gào, khóc và hát

13/01/2013
Hãy hát lên. Ảnh: internet

Hãy hát lên. Ảnh: internet

Bài viết của độc giả Vương Biên Hương vừa gửi qua emailHM Blog cảm ơn chị rất nhiều về bài viết mà đọc lên thấy thấu tâm can nhất là trong lúc đang bàn về cuốn sách của Huy Đức “Bên thắng cuộc”.

(Viết nhân những tranh cãi về những sự thật hậu chiến)

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: