Thông báo của Cua Times

14/01/2013
Breaking news

Tin nóng

Thưa bạn đọc.

Như tôi đã comment tối qua, nếu đủ 50 votes đồng ý đóng hai entry liên quan đến chị Kim Chi thì tôi sẽ khóa comment. Hiện nay số votes đã hơn 60. Lý do thật đơn giản, một số phản hồi đã quá khích, chửi bới, mạ lỵ.

Hai entry trên đã đưa vào chế độ khóa và coi như HM blog chấm dứt việc tranh luận ở đây. Full Stop.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: