Capitol Hill trước ngày Obama nhậm chức

20/01/2013
Rực rỡ nắng vàng. Ảnh: HM

Rực rỡ nắng vàng. Ảnh: HM

Chiều nay nắng đẹp, “phóng viên” Cua Times ra nhà Quốc hội (Capitol Hill) thị sát tình hình xem lính tráng làm ăn thế nào. Đoán là thứ 2 (21-1-2013), ngày nhậm chức của Obama, Tổng Cua không vào chỗ này được, nên hôm nay làm vài ảnh gửi bà con xem cho mát mắt.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: