Ngày nhậm chức Tổng thống 21-01-2013

22/01/2013
Biển người trước Capiltol. Ảnh: HM

Biển người trước Capiltol. Ảnh: HM

Sáng nay trời khá lạnh, nhiệt độ khoảng 2 đến 3 oC, mình ra tầu điện ngầm lúc 6:30 sáng vì sợ đi muộn sẽ nghẽn đường. Bến Metro trống trơn. Năm nay người ra Mall không đông như tháng 1-2009, có lẽ Obama không còn là sự bất ngờ.

Tuy thế, đến L’Enfant Plaza, ga tốt nhất để đến Mall thì người đã đông nghịt. Năm nay mình tiến gần Capitol Hill hơn, xa Bút chì. Nhưng cả hai phía đều nghẹt người.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: