Sự mất mát lớn của âm nhạc nước nhà

27/01/2013
Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Nguồn: Blog NT Tạo

Trịnh Công Sơn và Phạm Duy. Nguồn: Blog NT Tạo

Nhạc sỹ Phạm Duy vừa từ trần ở tuổi 93 tại Sài Gòn. HM Blog xin chia buồn cùng gia đình của người nhạc sỹ tài hoa. Xin đăng lại bài viết từ tháng 5-2009 về mấy nhạc sỹ tên tuổi. Tôi không quen biết một ai trong số họ, nhưng rất thích nhiều bài của những nhạc sỹ này.

Sự ra đi của Trịnh Công Sơn mấy năm trước và bây giờ là Phạm Duy, cái tít “Sự mất mát lớn của âm  nhạc nước nhà” nay lại rất đúng trong những ngày này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: