Thư bạn đọc góp ý…Loa Phường

29/01/2013
Ảnh: TPO

Ảnh: TPO

Bài viết của bác Lê Minh.

HM Blog vừa nhận được thư góp ý về đài phát thanh dùng loa phường của bác Lê Minh ở phường Phú Thượng, Hà Nôi. Xin trân trọng đăng lại để may ra phường Phú Thượng có thay đổi được gì chăng.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2012

THƯ GÓP Ý(Về đài phát thanh phường)

Kính gửi: Ban văn hóa thông tin; Ủy ban nhân dân phường Phú Thượng. Hà Nội.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: