Cu Bin tròn 10 tuổi

30/01/2013
Happy Birthday to Bin. Ảnh: HM

Happy Birthday to Bin. Ảnh: HM

Nhà này có hai cậu con trai, cậu cả tên là Minh, cậu út tên Hiệu, bố chúng ghép lại thành Hiệu Minh. Mới đẻ ra thì phải có nick cho có vẻ tây tây, “khoe mẽ” với láng giềng, nên đặt Bin cho Hiệu và Luck cho Minh.

Luck (Minh) lớn lên như một đứa trẻ bình thường và khôn, nói dối như Cuội. Hỏi làm bài chưa, “I did – làm rồi”. Nhưng Tiger mở ra thấy còn nguyên thế là gầm lên, cả nhà như cái chợ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: