PMQ và Speakers’ Corner

31/01/2013
Speakers' Corner. Ảnh: Internet

Speakers’ Corner. Ảnh: Internet

PMQ và Speakers’ Corner – bàn về võ mồm nơi công cộng (speakers’s corner) đến nghị trường nước Anh (PMQ).

Nhớ lần đi công tác 4 tháng bên Anh quốc (1989), mình ở nhà lão Alan, chuyên gia về đồ họa ở Reading, cách London hơn một giờ xe hơi. Hắn cũng thân thiện, chỉ tội hơi keo về tiền bạc. Cũng nhờ lão mà mình biết thêm nước Anh.

Cuối tuần, hắn đi chơi, mình lên xe như thành viên gia đình. Thôi thì xứ Scotland, qua Wales, tới chỗ Nữ hoàng ở, thấy cờ bay phấp phới. Alan bảo Nữ hoàng đang ở trong nên treo cờ. Đại học Oxford với bãi cỏ xanh mướt, những cây sồi cổ thụ hàng trăm năm.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: