Càng đi xa càng thấy Hiến pháp mình…dài quá

05/02/2013
Constitution. Ảnh: Internet

Constitution. Ảnh: Internet

Thưa bạn đọc,

Một số bạn đọc email và comment nói rằng, tại sao Cua Times không bàn chuyện sửa đổi Hiến pháp. Xin thưa rằng, lão IT chủ xị chưa bao giờ cầm cuốn Hiến pháp 1992 trong tay và chưa đọc một chương nào. Những bản trước lại càng không biết. Thế thì lão Cua góp ý ra răng???

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: