Lão Phu bàn về tửu

06/02/2013
Da đẹp vì ...rượu. Ảnh: internet

Da đẹp vì …rượu. Ảnh: internet

Bài viết của còm sỹ  Lão Phu bàn về tửu. Cảm ơn cụ Lão Phu. Thề là không nói về HP nữa. Hôm tới có ai bàn về sắc thì tuyệt. Lần lượt đến cờ và hết Xuân. 

Tôi không hình dung được nếu không có rượu thì, ít nhất xã hội Việt Nam mình, sẽ đi về đâu. Vì chẳng ai có thể làm đám cưới mà không có rượu. Mà không có đám cưới thì không có những gia đình.

Read the rest of this entry »


Lo đón xuân đi, bà con ơi

06/02/2013
Quất DC. Ảnh: HM

Quất mùa xuân DC. Ảnh: HM

Hôm nay là 26 Tết, ai hơi đâu mà bàn sửa đổi Hiến pháp cho mệt. Lên Nhật Tân mua đào, mua quất, chọn cây nào thật đẹp và chụp đưa lên mạng cho cả nhà xem. Thừa tiền vào quán thịt chó Trần Mục làm vài cút rượu trắng, giải đen năm cũ, đón năm mới cho vui.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: