Cỗ sáng mồng Một – gà cúng Giao Thừa

09/02/2013
Gà khỏa thân. Ảnh: Internet

Gà cúng giao thừa. Ảnh: Internet

Sáng mồng Một, các gia đình VN thường phải xử lý chú gà luộc đêm Giao Thừa. Nhưng nhiều người chén mà không hiểu con gà luộc có sự tích từ đâu. Xin giới thiệu một phiên bản.

Chúc bà con nhắm con gà luộc, lá chanh và rượu trắng, mừng năm mới.

Read the rest of this entry »


Mừng Xuân Quí Tỵ

09/02/2013
Mừng Xuân Quí Tỵ.

Ảnh internet

Mùa xuân đang đển rồi. Giờ này người hối hả về quê, người đang vui cùng gia đình. Người xa quê ước mong về chốn cũ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: