Tết nhất – kẻ mong, người trốn

11/02/2013
Tết ở DC. Ảnh: HM

Chợ Tết ở DC. Ảnh: HM

Cô bạn bên Hà Nội email thông báo Tết được nghỉ gần hai tuần và hỏi có cách nào giúp vợ chồng chị tránh những ngày đó được không, visa vào Mỹ có dễ không.

Đọc email thấy buồn cười. Mình đang mong về nước ăn Tết, bạn bên kia bán cầu đi tránh Tết, một sự lạ đời của người Việt hội nhập.

Read the rest of this entry »


Tết của người Công giáo

11/02/2013
Nhà thờ đá Phát Diệm. Ảnh: Internet

Nhà thờ đá Phát Diệm. Ảnh: Internet

Bài của bạn đọc Trần Công Bình (nick TC Bình).

Hôm 23 vừa rồi, một người bạn trên fb nhắn tin hỏi mình: Người đạo Chúa có đưa ông Táo về trời không chú?

Mình trả lời ngay, có chứ, có chứ. Cúng ông… táo tầu ở tiệm thuốc bắc ấy.

Hơi lạ là cô bạn nhỏ này cũng là người giỏi giang, đi nhiều, biết nhiều. Hoá ra, nhiều người chả biết người Công Giáo ăn tết thế nào.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: