ĐLN Vũ: ‘Công nghệ trình bày giúp Starbucks thành công’

16/02/2013
Ảnh: Trung Nguyên

Ảnh: Trung Nguyên

HM Blog. Anh Đặng Lê Nguyên Vũ liên tục lên báo bàn về Starbucks. Xin đăng lại bài trên báo VNE.

Từng bị cho là “châu chấu đá voi” khi thách thức với Nestle 9 năm về trước, Trung Nguyên cuối cùng đã vươn lên giành thị phần cà phê hòa hòa tan nội địa. Nay cuộc cạnh tranh mới lại bắt đầu, khi người khổng lồ Starbuck xuất hiện.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: