Những người trên tấm ảnh. 17-2-1979

17/02/2013
Tập thể chiến sỹ BP Pò Hèn (Quảng Ninh). Ảnh: tư liệu

Tập thể chiến sỹ BP Pò Hèn (Quảng Ninh). Ảnh: tư liệu

Tác giả blog đang trên đường đi công tác Á Châu, do lịch trình bận nên không thể đóng góp bài cho ngày 17-2-1979, dù thực sự muốn viết gì đó.

Năm 1979, tôi lên Lạng Sơn cùng đoàn chuyên gia Liên Xô và Ba Lan đúng một tháng sau khi Trung Quốc rút khỏi. Thành phố đổ nát, cầu Kỳ Cùng gẫy làm đôi do bộc phá đánh thành hình chữ V, mà lính Trung quốc gọi là Victoria (chiến thắng).

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: