Các nghị mắng nhau – Tín hiệu tốt lành

19/02/2013
Họp QH mà cứ như ngồi ở lớp học.

Họp QH mà cứ như ngồi ở lớp học.

Thấy bà con bàn tán nhiều về anh Hoàng Hữu Phước “đả” anh Dương Trung Quốc. Anh Phước đã đăng trên blog cá nhân và trang emotino.com một entry và gọi anh Quốc là “ăn nói hồ đồ, xằng bậy”, “hấp tấp, hiếu chiến, háo thắng”.

Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam có đại biểu khơi mào cuộc “chiến miệng” ngoài đời.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: