Bạn là Rolex thật hay Rolex rởm?

22/02/2013
Breitling Rolex giá 37 đô

Rolex giá 37 đô

Bài sưu tầm của bạn đọc Hà Thiên Hâu/Trương Vũ Trung

“Are you a Rolex or a Fake Rolex? – Bạn là người đeo Rolex thật hay rởm”

Một câu chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng lại mang ý nghĩa sâu xa và khi mình liên hệ tới đất nước mình thì mới hiểu tại sao nước mình không có được những Toyota, Honda, hay SamSung, LG, tại sao nước Nhật có được vị thế như này hôm nay.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: