Ấn tượng trong tuần: Tiền và Quyền

09/03/2013
Money talks. Ảnh: internet

Money talks. Ảnh: internet

Bài của Kim Dung trên Tuần VN

Tiền và Quyền là hai thế lực ma mị, quyến rũ cả nhân loại, khi con người vẫn tiếp tục sinh ra trên trái đất này. Nó là chính kịch, và cũng là… bi kịch.

Tiền và Quyền có thể giúp cho mỗi quốc gia trường tồn, phát triển thăng hoa. Ngược lại, cũng có thể khiến cho mỗi quốc gia suy vi, nếu tiền không minh bạch, vì lợi ích chung, nếu quyền không tạo nên thể chế chính trị khoa học, phù hợp quy luật thực tiễn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: