Làng Thư Điền

19/03/2013
Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Chùa Chuông cổ. Ảnh: HM

Làng Thư Điền thuộc xã Ninh Nhất, thành phố Ninh Bình, nổi tiếng là “đất học”. “Thư Điền ” được lấy từ ý câu thơ “Thư điền vô thuế tử tôn canh” – Ruộng là sách thì không mất thuế, con cháu nên vừa học vừa cấy cầy.

Thời học cấp 3, lớp 9, lớp 10, từng học trường Lương Văn Tụy khi sơ tán về đây nên tôi  biết vùng này.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: