Chuyện mỹ nhân

21/03/2013
Tây Thi - Tứ đại mỹ nhân. Ảnh: Internet

Tây Thi – Tứ đại mỹ nhân. Ảnh: Internet

Tác giả: PHÙNG VĂN NHÂN. Cụ Nhân bàn về mỹ nhân thì hay phải biết 🙂 🙄 😛

Mỹ nhân có nghĩa phụ nữ nhan sắc tuyệt trần. Quan niệm vẻ đẹp phụ nữ tuỳ chủng tộc, tùy thời đại. Có thời quan niệm người đẹp phải mảnh mai yểu điệu, có thời lại cho người đẹp phải đẫy đà trắng trẻo…

Người Nam Mỹ diễn tả phụ nữ đẹp, phải có khuôn mặt kiều diễm, không quá khổ (quá cao, quá thấp), ngực nở mông to, múa giỏi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: