Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận…

26/03/2013
Đừng vội kết luận nhanh.

Đừng vội kết luận. Ảnh: internet

Đọc entry này, độc giả sẽ thở dài. Ôi, cái lão Cua ba phải. Nhưng bò ra, bò vào, bò ngang, bò dọc là nghề của Cua. Viết xuôi, viết ngược hay trung dung đó là nghệ thuật của người cầm bút. Chúng ta hãy học cách phản biện trong thế giới đa chiều.

Read the rest of this entry »


Nuốt lời

26/03/2013
Nuốt lời. Ảnh: internet

Nuốt lời. Ảnh: internet

Nhớ hồi ở viện Tin học năm 1992, xảy ra vụ bầu bán viện trưởng đầy bi kịch. Mình quen một vị tiến sỹ toán lúc đó đang là một ứng viên nặng ký cho chức viện trưởng viện Toán.

Anh ấy có nói với mình, nếu có “mệnh hệ” ở viện Tin học, anh ấy sẽ cho “nương nhờ” bên viện Toán vì anh cũng cần kỹ sư tin học giúp lập trình mô phỏng các bài toán hóc búa.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: