Món “kê cân” ở Tiên Lãng

04/04/2013
Anh Đoàn Văn Vươn.

Anh Đoàn Văn Vươn.

Trong Tam Quốc có chuyện Dương Tu, một quan văn dưới trướng của Tào Tháo, là người có tài, nhiều lần khiến Tào Tháo ngậm bồ hòn làm ngọt bằng những xử lý tình huống rất thông minh của mình.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: