Phân ưu: Bạn Ngô Văn My

05/04/2013
Ngô Văn My 1951 -2013

Ngô Văn My 1951 -2013. Ảnh: HM chụp 2-2009

Được tin bạn Ngô Văn My, bạn học cũ của Hiệu Minh, vừa mất ngày 4/4/2013 tại Hà Nội, hưởng thọ 62 tuổi, bạn bè thân hữu học sinh trường cấp 3 Lương Văn Tụy, Ninh Bình, khóa 1968-1970, phân ưu cùng gia đình bạn Ngô Văn My và tang quyến.

Cầu mong hương hồn bạn Ngô Văn My sớm về nơi vĩnh hằng.

Bạn bè phổ thông cấp 3, khóa 1968-1970 Lương Văn Tụy, Ninh Bình.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: