Giấc mơ của Đoàn Văn Vươn đi về đâu?

06/04/2013
Anh Đoàn Văn Vươn trước tòa. Ảnh: AFP

Anh Đoàn Văn Vươn trước tòa. Ảnh: AFP

Còn nhớ sau 1954, tại miền Bắc, hàng chục triệu nông dân vui sướng khi tên mình được ghi trên cái biển cắm trên mảnh ruộng.

Nhưng giấc mơ làm chủ của người nông dân ngắn chẳng tầy gang. Vài năm sau tất cả đã được hợp tác hóa. Từ mảnh ruộng đến con trâu, cái cầy đều thuộc vào sở hữu tập thể, một khái niệm cóp nhặt của Liên Xô và Trung Quốc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: