Dự thảo HP: Đổi tên nước…

13/04/2013
Lễ đài độc lập 2-9-1945

Lễ đài độc lập 2-9-1945

Cách đây gần 3 năm (9-2010), Hiệu Minh blog từng bàn về việc đổi tên nước. Chủ blog còn đề nghị giữ tên cũ “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa” như năm 1945. Hồi đó cũng là vấn đề tế nhị nhưng bạn đọc tham gia khá đông đảo.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: