Hitler tức giận vì “Bụi đời Chợ Lớn”

14/04/2013

Chị Hồng Ngát ơi,

Chị quản lý phim ảnh thế nào mà để Hitler nói thế này, mất lập trường và suy thoái quá trời. Mong chị chỗ quen biết ngày xưa, đèn giời soi xét cho bộ phim này xuất chuồng đi. Bọn tôi xem xong sẽ đánh giá xem nó bạo lực thế nào.

Mà nói thật với chị, cha anh mình cướp chính quyền bằng Bạo lực Cách mạng thì chị em mình và đám con cháu mình sợ chó gì…bạo lực.

Read the rest of this entry »


Lễ hội hoa anh đào

14/04/2013
Đội kèn tây. Ảnh: HM

Đội kèn tây. Ảnh: HM

Mình gọi điện cho Obama, báo là nước tôi sắp đổi tên và hỏi nước anh ấy có làm thế không? Obama bảo, nước Mỹ mà đổi tên thì cứ 4 năm một lần. Hỏi sao vây? Vì cứ 4 năm có một đợt bầu cử mà nước này có hai đảng Cộng hòa và Dân chủ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: