Chủ tịch Trà Vinh: Cố vị hay cố…tý?

17/04/2013
Nàng Trần Ly

Nàng Trần Ly

Nói đến Trà Vinh, mình nhớ vào đó công tác 1 tuần năm 1997, dạy về sử dụng máy tính cho cơ quan tỉnh.

Lớp rất quí nên một tối rủ vào quán, mỗi ghế có hai ghế nhỏ bên cạnh, mình hơi lạ.

Ngồi chưa ấm chỗ, rượu mạnh khui ra, rót tràn ly. Mỗi khách nam có hai em xinh đẹp, váy cộc tận rốn, tiến ra, ngồi sáp hai bên, vú véo thả rông, cứ thế đè vào lưng khách.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: