Ảnh những kẻ bị tình nghi đánh bom ở Boston

18/04/2013
Hai kẻ bị tình nghi. Ảnh: FBI

Hai kẻ bị tình nghi. Ảnh: FBI

Chiều nay vào 5 giờ chiều FBI đã họp báo và công bố ảnh hai kẻ bị tình nghi đánh bom ở Boston. Hai người này đã bị chụp ảnh trong lúc đi vào khu bị đánh bom.

Read the rest of this entry »


“Joel Osteen” xứ Việt?

18/04/2013

Đến VP, đang làm ly trà olong do các bạn tặng hồi về VN, mở Que Choa xem thấy có cậu học sinh lớp 12 đang độc thoại. Xem một đoạn, cách nói, ngôn ngữ cơ thể, chân tay, biểu cảm, mình cũng đồng ý với anh Lập và nhiều bạn đọc, cậu này rất có khả năng hùng biện.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: