Thư con gái Sài Gòn gửi người cha đã khuất

27/04/2013
Gia đình Saigonese. Tác giả nhỏ nhất trong ảnh. Nguồn: Gia đình tác giả

Gia đình Uyển Vi – Saigonese, nhỏ nhất trong ảnh. Nguồn: Gia đình

Bài của bạn đọc Saigonese – Uyển Vi

HM Blog trân trọng giới thiệu bài viết của bạn đọc nick là Saigonese, tên thật là Uyển Vi. Đọc lên bạn sẽ thấy như cuộc chiến hơn 30 năm (1954-1975) và thời thế sau đó đi qua một gia đình Việt Nam cũng như hàng triệu người Việt khác. Người cha của Uyên Vi nằm xuống như một người lính.

Cảm ơn tác giả rất nhiều. Thay mặt cho cộng đồng Hiệu Minh Blog, xin gửi đến gia đình Uyên Vi những lời chia sẻ, mong gia đình luôn hạnh phúc và bình an.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: