Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế

30/04/2013
Tiễn người ra trận 2-1968.  Anh Kế người đội mũ nhận chiếc kiếm. Ảnh: Gia đình HM

Tiễn người ra trận 2-1968. Anh Kế nhận chiếc kiếm. Ảnh: Gia đình HM

Entry nói về việc tìm mộ anh trai Giang Tử Kế (Giang Văn Kế) trong gia đình Hiệu Minh. Anh hy sinh tại chiến trường phía Nam năm 1970. Tôi từng viết trong entry “Những tấm đá hoa cương trên bức tường chiến tranh” có dùng hình tượng của anh Kế cho tứ của bài viết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: