Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích

01/05/2013
Cờ đảng khắp mọi nơi. Ảnh: HM

Cờ đảng khắp mọi nơi. Ảnh: HM

Tôi nhớ ai đó đã nói, yêu mà quá khích thì ngang bằng giết chết tình yêu. Mọi thứ quá khích đều không thể chấp nhận, từ yêu quá khích đến mức điên và tự tử, ghen quá khích và giết cả người yêu, căm thù quá khích tới mức cái gì tốt đẹp của đối phương cũng thành xấu.

Tôi là Nguyễn Thành Cua, em họ xa của anh Nguyễn Thành Công, tác giả bức thư gửi những người chống cộng quá khích. Nói đi phải nói lại, có thư gửi cho các bạn chống cộng…quá khích, tôi cũng gửi vài lời cho các bạn yêu cộng…quá khích.

Read the rest of this entry »


Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook

01/05/2013
Vết tích của thuyền nhân. Ảnh: Internet

Vết tích của thuyền nhân. Ảnh: Internet

HM Blog xin trân trọng giới thiệu một đoạn hồi ký của bác Chinook sau khi rời đất nước. Hôm trước là chuyện người ở lại của Uyển Vi, hôm qua là chuyện của người bên thắng cuộc, và hôm nay là kỷ niệm của thuyền nhân. Một blog nhỏ thôi mà bao nhiêu số phận qua cuộc chiến.

Cảm ơn bác Chinook.

Read the rest of this entry »


Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

01/05/2013
Eden Center. Ảnh: HM

Eden Center. Ảnh: HM

Thấy bài này vui vui bên Quê Choa, chép lại để làm … tư liệu 🙂

Bài của cựu chiến binh Nguyễn Thành Công.

Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: