Từ cuộc đời McAfee có đôi lời với Bkav

08/05/2013
John McAfee. Ảnh: internet

John McAfee. Ảnh: internet

Khi viết entry này tôi kiểm tra thăm dò trên Cua Times (8-5-2013 vào 10 giờ sáng HN), có tới 92% bạn đọc không dùng Bkav trong số hơn 600 người tham gia. Một tỷ lệ đáng để CEO Nguyễn Tử Quảng phải suy nghĩ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: