iPhone hay “Ai lúa”?

14/05/2013
Chọn cái nào.

Chọn cái nào.

Trả lời phỏng vấn củaTs. Đặng Ki m Sơn trên “Thời báo Kinh Tế”

“Rất nhiều người bảo rằng nên sản xuất iPhone bán đi để mua gạo, thay vì trồng lúa. Thế nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, những năm qua các nước ở Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng tài chính, công nghiệp và dịch vụ đi xuống, nhưng nông nghiệp vẫn tăng trưởng” – Ts. Đ K Sơn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: