Cannes … Rượu

22/05/2013
Diễn viên ĐA VN tham dự liên hoan Cannes  Rượu.

Diễn viên ĐA VN tham dự liên hoan Cannes Rượu.

Mấy hôm nay thấy báo chí ầm ỹ về đoàn diễn viên đi dự liên hoan phim thế giới tại Cannes – thú thật là bây giờ mình chẳng biết Cannes ở đâu. Mình nghe chữ Cannes là nhớ đến can rượu các cụ hay uống ở quê.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: