Xe Harley Davidson trong ngày Tưởng niệm

26/05/2013
Hàng vạn xe Harley diễu phố. Ảnh: HM

Hàng vạn xe Harley diễu phố. Ảnh: HM

Thứ 2 của  tuần cuối trong tháng 5 là ngày Tưởng niệm (Memorial Day), hàng vạn cựu binh từ khắp nước về DC để diễu hành…xe Harley Davidson.

Xe rất đa dạng, không xe nào giống xe nào, chắc cũng khá đắt. Tổng Cua ra phố chộp vài cái gửi cho những ai mê xe máy, nhìn mà mơ ước.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: