Quechoa chưa bị hack…

30/05/2013
Quechoa bị hack? Ảnh chụp lúc 8:00 AM HN, 30-5-2013

Quechoa bị hack? Ảnh chụp lúc 8:00 AM HN, 30-5-2013

Từ tối đến giờ, mình vào Quechoa không được, thấy thông báo trên. Hóa ra Bọ đổi từ đuôi VN sang đuôi INFO.  Làm bà con hoảng hồn, tưởng cụ đi theo Trương Duy Nhất cho vui.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: