Pháo hoa 4-7 trên biển Virginia

05/07/2013
Pháo hoa bắn từ trên tầu thủy. Ảnh: HM

Pháo hoa bắn từ tầu thủy. Ảnh: HM

Bãi biển Virginia (Virginia Beach) có màn pháo hoa (Fireworks) dài 15 phút nhân ngày quốc khánh Hoa Kỳ (4-7). Gửi tặng bà con Hang Cua vài ảnh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: