Tự tin, thiếu tự tin và cả tin

09/07/2013
Tầu VN vừa bị Trung Quốc cướp bóc. Ảnh: Lyson.org

Tầu VN vừa bị Trung Quốc cướp bóc. Ảnh: Lyson.org

Tờ báo PN Today có bài “Quan chức Việt Nam tự tin nhất thế giới“, đọc khá thú  vị với những dẫn chứng về Thống đốc Bình, Bộ trưởng Thăng,  Bộ trưởng Tiến hứa thật nhiều, quyết tâm, quyết liệt làm được. Cuối cùng chẳng đi đến đâu.

Read the rest of this entry »


Vẻ đẹp của sự…tàn phá

09/07/2013
Mầu xanh không hy vọng. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Mầu xanh không hy vọng. Ảnh: Văn Tiến Hùng

Anh Văn Tiến Hùng, đồng nghiệp WB, hay đi công tác miền núi, giúp đồng bào nghèo xây dựng lưới điện trên vùng cao.

Thời gian rỗi, anh thường vác máy đi chụp phong cảnh. Dưới đây là vài ảnh do anh gửi cho Cua Times. Cảm ơn anh Hùng.  Chú thích ảnh là “sáng tạo” rất lạ của Cua Times.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: