Câu chuyện nước Mỹ: Gợi ý tìm trường đại học

20/07/2013
Đại học Johns Hopkins. Ảnh: HM

Đại học Johns Hopkins – Baltimore (Maryland). Ảnh: HM

Hôm trước, cô bạn nhờ tìm cho một trường bên Mỹ cho con du hoc với đầu bài, trường nổi tiếng, học phí thấp, chất lượng cao, an ninh tốt, ít tội phạm, tốt nghiệp ra dễ xin việc luôn bên đó. Các bạn thấy đầu bài dễ không.

Thời xưa (1960-1975), bác Bửu (Tạ Quang Bửu – Bộ trường Bộ ĐH) đặt đâu sinh viên vào trường đó. Bảo học toán là học toán, giỏi văn vào tin học cũng nhắm mắt theo lao. Không có sự lựa chọn nào hết.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: