Tường thuật gần…Nhà Trắng

25/07/2013
TT Obama gặp Chủ tịch TT Sang. Ảnh: Internet

TT Obama gặp Chủ tịch TT Sang. Ảnh: Internet

Hôm nay Washington DC trời mát một cách lạ lùng. Mây thay đổi, tầm nhìn xa dưới 10 km, nhiệt độ khoảng 20-22 oC. Tổng thống Barack Obama gặp Chủ tịch Trương Tấn Sang tại phòng Bầu dục với vài tiêu điểm: an ninh khu vực, thương mại, và nhân quyền.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: