Văn sỹ, thi sỹ, còm sỹ và chuyện…tắc đường

30/07/2013
Bộ trưởng Đinh La Thăng

Tắc đường anh Thăng vẫn làm thơ.

Hồi xưa mình quen một nhà thơ. Chị bảo, thơ và văn khác nhau nhiều. Thơ nhìn đời qua lăng kính vạn hoa, cái gì cũng đẹp, văn nhìn đời qua kính lúp, thấy rõ cả con vi trùng ngoe nguẩy cái đuôi. Mình cứ nghi nghi, chả biết đúng sai.

Chuyện chả có gì đáng nói nếu như mình không đọc tin anh Thăng vừa cử bảy thứ trưởng Bộ GTVT “vi hành” tới các địa phương nắm tình hình và giải quyết việc đảm bảo an toàn giao thông, quản lý vận tải.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: