Câu chuyện nước Mỹ: Cao đẳng cộng đồng

02/08/2013
Đại học Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Đại học Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Hôm trước quí bạn đọc có nick VT nói rằng, đi học Mỹ mà không nhiều tiền thì đừng bàn. Hôm nay tôi vẫn bàn vì vẫn có cửa, cái cửa đó cho người ít tiền và chính là cao đẳng cộng đồng. Hang Cua nói có sách, mách có chứng, không nói bừa, dù lão chủ sai là chính, đúng là phụ 😉

Hồi mới sang Mỹ (2001), nghe mấy đồng nghiệp cãi sếp về chuyện nâng lương, họ bảo có College Degree, tôi cứ tưởng là đại học. Mãi sau này mới hiểu đó là cao đẳng.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: