Đào Tuấn: Đến Lãn Ông cũng phải…chửi thề

09/08/2013
Copy mẫu xét nghiệm ở BV Hoài Đức.

Copy mẫu xét nghiệm ở BV Hoài Đức.

HM Blog. Bài viết của nhà báo Đào Tuấn. Xin cảm ơn tác giả vì bài viết rất hay. 

Xin nói thêm, WB mới có chuyện không vui lắm. Có hai bà chức to chỉ đứng sau chủ tịch, vừa bị…về hưu và chuyển việc. Chuyện vỡ lỡ khi có một bài viết trên mạng khen về sự thay đổi “Change at the Bank”. Bài đăng phỏng vấn nhóm công tác có cả hai bà này. Lập tức hàng trăm còm sỹ bàn về sự lạm quyền, lôi kéo bạn bè, và ợi ích nhóm. Chủ tịch Jim Yong Kim, người gốc Triều Tiên, đã gạt lệ chém Mã Tốc để yên lòng ba quân.

Đi với Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý cái bộ mà “Y đức đi xuống, đô la đi lên”, cũng cần Bộ Chính trị ra một quyết định tương tự. Thay vì đình chỉ người tố cáo, hãy đình chỉ luôn người đứng đầu ngành. Càng để lâu càng nát. Chop the top head.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: