Hoa Quỳnh bên DC

10/08/2013
Hoa quỳnh Washington DC. Ảnh: HM

Hoa quỳnh Washington DC. Ảnh: HM

Ngày xưa nhà Tổng Cua ở Đồng Xa (Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội), có căn hộ mua lại của giáo sư Ngô Thúc Lanh, nhà B3B, nhạc phụ của anh Dove, mà sau mấy chục năm mới biết nhau trên blog. Chả hiểu sao bố vợ hiền, vợ tuy là Snowlion, cũng rất hiền, nhưng có lão “con dê” thích húc lung tung.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: