Lạm bàn về các loại…Sỹ

14/08/2013
Biểu tượng quân Sỹ ở Bắc Kinh.

Biểu tượng quân Sỹ ở Bắc Kinh.

Dạo này, các Sỹ lên mặt báo rất nhiều. Hiệu Minh blog cũng có mấy bài liền. Nào là nghị sỹ rau muống, nghị sỹ thần đồng thơ, ca sỹ đi buôn, văn nghệ sỹ kiện tụng nhau, và mới đây là bác sỹ với y đức xuống cấp thảm hại.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: