Giới thiệu công nghệ tận dụng phế liệu làm giá đỗ tại gia (PGG)

17/08/2013

Công nghệ này do giáo sư Dove và Snowlion giới thiệu

Công nghệ PGG là công nghệ tiện lợi và hiệu quả mà Snowlion đã được bạn bè chuyển giao và bao gồm 6 công đoạn.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: