Người đàn bà xa lạ và món giá đỗ tại gia

18/08/2013
Người đàn bà xa lạ. Kramskoi.

Người đàn bà xa lạ. Kramskoi.

Entry của còm sỹ Dove – Ivanov

Giáo sư tiến sỹ Dove viết entry này nhằm: 1) Tỏ lòng biết ơn hai cụ Mão, những người đã nuôi lớn nhiều thế hệ trẻ em Hà Nội bằng cháo sườn và xôi, được nấu với sự tinh tế và tấm lòng của những phụ nữ Tràng An và 2) Để tặng Snowlion, người phụ nữ “trước lạ sau quen” không biết đã lấy đâu ra sức lực để làm trọn nghĩa vụ công, không quên thiên chức của người vợ, người mẹ và trong mọi điều kiện đều tìm ra giải pháp để cung cấp cho gia đình thức ăn bổ dưỡng và lành mạnh.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: