Ballet Nguyễn: Nước Mỹ, Cua Times và Facebook

31/08/2013
Nhà của Obama. Ảnh: HM

Nhà của Obama. Ảnh: HM

Bài viết của bạn Ballet Nguyễn về chuyến thăm nước Mỹ 10 ngày. Ballet Nguyễn đi cùng với cậu con trai 17 tuổi, ông xã của chị từng du học với Hiệu Minh năm 1970, người quê Ninh Bình. Khách qua DC và gặp chủ blog đúng 20 phút và được tặng búp bê Matrioska có 10 cô. Lão Cua chỉ mở ra 8 cô. Biết nhầm rồi, cứ để bụng hai cô kia vậy. Cảm ơn Ballet Nguyễn vì bài viết và món quà bất ngờ.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: