Tổng thống Syria có đánh vợ?

05/09/2013
Syria ở Trung Đông. Ảnh: Internet

Syria ở Trung Đông. Ảnh: Internet

Chuyện kể có một tay rất hay đánh vợ. Đi làm về, vợ chưa nấu cơm, tẩn. Vợ đón con muộn, tát vài cái. Đi ngủ hôi hám, đánh. Đại loại, cậy thế đàn ông, y đánh vợ bất kỳ lúc nào. Đến nỗi hắn bảo, hôm nào không đánh vợ, ăn ngủ không ngon.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: