Chủ tịch Sang phản đối kiểu… quyết liệt

07/09/2013
Vất vả nhà nông Hoa Lư bắt sâu trên đồng.  Ảnh: HM

Vất vả nhà nông Hoa Lư bắt sâu trên đồng. Ảnh: HM

Trong dịp gặp mặt 40 đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tại Hà Nội vào ngày 31/8 vừa qua, khi bàn về nông nghiệp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói “Đi khảo sát đồng bằng sông Cửu Long 2-3 ngày, thì thấy lúa thóc khí thế xuất khẩu nhất nhì thế giới, mình ca ngợi suốt ngày, nhưng xuất 3 tỷ đô thì nhập ngô, đậu tương hơn hai tỷ, trời ơi nghe mà thiểu nảo luôn. Bớt lúa trồng ngô, đậu tương, vừa giữ giá gạo, tuy không xuất khẩu 2-3 tỷ đô, nhưng dân có việc làm tốt, tạo thêm 2-3 tỷ đô ở trong nước thì không làm, cứ phải khí thế tiến lên quyết liệt phải đứng đầu thế giới mới được. Đứng đầu, đứng giữa, mức độ thôi, khí thế quyết liệt mà mở túi chả có đồng bạc nào.”

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: