Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank

09/09/2013
Thiền sư Thích Nhất Hanh tại WB. Ảnh: HM

Thiền sư Thích Nhất Hanh tại WB. Ảnh: HM

Có lẽ Chủ tịch Jim Young Kim thấy nhân viên của World Bank (WB) đang bị sức ép thay đổi đè nặng lên vai nên đã đích thân mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh tới thăm và nói chuyện.

Read the rest of this entry »


Capitol Hill trước ngày bỏ phiếu về Syria

09/09/2013
Tượng James Gafield. Ảnh: HM

Tượng James Gafield. Ảnh: HM

Chiều nay mình vác xe lượn phố, lên tận Capitol Hill xem tình hình thế nào. Mọi việc vẫn ổn, chẳng thấy gì đặc biệt, không thấy biểu tình, hoặc dân biểu tình mệt và đó nên đã về rồi.

Read the rest of this entry »


%d bloggers like this: